Physicians:

Dr. Damodar Shenoy
Dr. Devidas Rai
Dr. Girish
Dr. Hansraj Alva
Dr. Harold Mascarenhas
Dr. Jaya Prakash Alva
Dr. K. S. Bhat
Dr. Kishor Kumar
Dr. Kishor Ubrangala
Dr. Mohamed Ismail
Dr. Mohamed Kunhi
Dr. Muneer Ahamed
Dr. Muralidhar Yadiyal
Dr. Narashima Hegde
Dr. Nagaraj Shetty
Dr. Nitish Bhandary
Dr. P. S. Bhat
Dr. Ramesh Pai
Dr. Ranjan Shetty
Dr. Raviraj Vittal

Dr. Srinivas Kakkilaya
Dr. Subaschandra Shetty
Dr. Syed Sirajuddin
Dr. U. D. Nayak
Dr. Udaya Naik
Dr. Venkatesh B. M.
Dr. Venugopal D.
Dr. Vijaya Gopal Rai

Cardiac Physicians:

Dr. A. V. Shetty
Dr. Narayan Bhat
Dr. P. S. Bhat
Dr. Prabhakar Rao
Dr. Purushotham
Dr. R. L. Kamath
Dr. Yusuf Kumble

Surgeons:

Dr. A. R. Sali
Dr. Abdul Majeed
Dr. Ashok Hegde
Dr. Bhagavan
Dr. C. R. Ballal
Dr. Devidas Shetty
Dr. Jayaram Shenoy
Dr. Diwakar Shenoy
Dr. Rajesh Ballal

Cardio Thoracic Surgeon:

Dr. Suresh Pai
Dr. K. V. Sharma
Dr. Ashok Shetty
Dr. Madhva Kamath

Plastic Surgeon:

Dr. Dinesh Kadam
Dr. Anand Kini
Dr. Thangam Joshwa

Neuro Surgeon:

Dr. Arjun Shetty
Dr. Divakar Rao
Dr. K. V. Devadiga
Dr. Muralidhar Pai
Dr. Sunil Shetty

Neurologist:

Dr. I. G. Bhat
Dr. Misri. Z. K.
Dr. Suresh Hegde
Dr. Rajesh Shetty
Dr. N. Shankar

Orthopedic:

Dr. Arun Kudva
Dr. Deepak Pinto
Dr. Deepak Pai
Dr. Ganshyam Kamath
Dr. Imthiaz Ahammed
Dr. Jaganath Kamath
Dr. Ramachandra
Dr. Shridar Shety
Dr. Umaananda Mallya

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urologist:

Dr. V. N. Bhat
Dr. Mohanchandra Suvarna
Dr. Manjunath Shetty
Dr. Sunil P. Shenoy
Dr. Laxman Prabhu
Dr. Ranjith Shetty

Nephrologist:

Dr. Ashok Bhat
Dr. Jagadish
Dr. Prashanth Kumar
Dr. Sushanth
Dr. Ramachandra

 

Gynecologist:

Dr. Arun Ra
Dr. Geethanjali Shetty
Dr. Harish Shetty
Dr. Latha Sharma
Dr. Nalini Pai
Dr. Prema D’Cunha
Dr. Ramesh Kumar
Dr. Rathi Devi
Dr. S. R. Nayak
Dr. Supriya Rai
Dr. Usha G. K. Bhat
Dr. Vasanthi Shetty
Dr. Vatsala Kamath

Radiologist:

Dr. Ajith Mahale
Dr. Anaoth Venugopal
Dr. Ganesh Bhat
Dr. Naveenchandra M. Shetty
Dr. Prashanth Kumar
Dr. Praveen Achar
Dr. Rajesh Shetty
Dr. Ravi Chandra
Dr. Suresh H. B

 

Pediatrician:

Dr. Ali Kumble
Dr. Ananth Pai
Dr. Belinda
Dr. Bharathaj
Dr. Ganesh Pai
Dr. Meera Rao
Dr. Pawan Hegde
Dr. Raguveer K.
Dr. Santhosh Soans
Dr. Subba Rao

Ophthalmologist:

Dr. Ajaya Kudva
Dr. Govindha Raj
Dr. Harish Shetty
Dr. Hrishikesh Amin
Dr. Jayaprakash Khandige
Dr. Jayaram Shetty
Dr. Vijaya Pai

 

Dermatologist:

Dr. Balasaraswathi
Dr. Ganash Pai S.
Dr. Jasintha Martis
Dr. Jerom Pinto
Dr. Manjunath Shenoy
Dr. Nanda Kishor
Dr. Narendra Shetty
Dr. Ramesh Bhat
Dr. Sudershan Hegde

ENT Specialist:

Dr. Aziz Assadi
Dr. Kishor Shetty
Dr. Raghavendra Rao
Dr. Satish Bhandary
Dr. Y. M. Hegde
Dr. Dayakara Poonja

 

 

Oncologist:

Dr. Krishna Prasad
Dr. Sanath Hegde
Dr. Arti Kishor Rao
Dr. Guna Chandra Rai
Dr. Kishor Rao
Dr. Krishna Shyam Rao
Dr. Nandesh Shetty
Dr. Naveen Rao
Dr. Nidarsh Hegde
Dr. Vikram Shetty

Psychiatrist:

Dr. Aruna Rao
Dr. Kiran Kumar
Dr. Nagesh Pai
Dr. Ravish Thunga
Dr. Satish Rao
Dr. Shafeeqe
Dr. Vijayanthi

 

Anesthetists:

Dr. Ananda Bangera
Dr. Avinash Bhandary
Dr. G. K. Bhat
Dr. Ganapathi Bhat
Dr. Harish Hegde
Dr. Mahabala T. H.
Dr. Mallikarjuna
Dr. Murali Krishna
Dr. N. R. Bhat
Dr. Padmanabha S.
Dr. Pramal Shety
Dr. Ram Moorthy Rao
Dr. Ranjan

Anesthetists:

Dr. N. R. Bhat
Dr. Padmanabha S.
Dr. Pramal Shety
Dr. Ram Moorthy Rao
Dr. Ranjan
Dr. Shreesha Kumar
Dr. Sudir Hegde
Dr. Sukumar Shetty
Dr. Suresh Bhat
Dr. T. V. Shenoy
Dr. Vidya Sagar